Kotły Junkers jednofunkcyjne

Biorąc pod uwagę zakup kotła dwufunkcyjnego do domu należy, prócz dopasowania odpowiedniej mocy kotła trzeba zastanowić się nad rozmiarem i rodzajem bufora wody. Zestaw taki dokona dwie role dostarczy ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Przy dopasowaniu mocy kotła należy uwzględnić zapas ok 25% wydajności na nagrzanie pojemnika.

objętość bufora winna być na tyle pojemna by za jednym użyciem dostarczyć wszystkim domownikom niezbędną ilość wody. Aby dokładnie to obliczyć powiela się liczbę domowników na stale zamieszkujących przez 35l na człowieka ? gdy używamy prysznica lub przez 50l na człowieka gdy cenimy kąpiele w hydro-wannie. Czym zasobniejszy zbiornik tym lepszą winien mieć otulinę. Aktualnie wyrabiane są zbiorniki w dodatkowej osłonie co niweluje ubytek ciepła. Przy jego doborze nie należy ?oszczędzać?. Obiegowe pogłoski o kosztowności korzystania z dużego bufora nie potwierdza się w skrupulatniejszych wyliczeniach. Mamy natomiast gwarancję wysokiego komfortu ciepłej wody dla wszystkich domowników, wyższą żywotność bufora z powodu na mniejsze osadzanie się kamienia a co najważniejsze komfort bezpieczeństwa dla maluchów w obronie przed poparzeniem.

W wypadku podłączenia kolektorów słonecznych lub innego, innowacyjnego źródłado nagrzewania zbiornika winno się zamontować typu z dwoma wężownicami.