Kable grzewcze do dachów i rynien

Przewód grzejny VCDR to elektryczny przewód przeznaczony do ułożenia na brzegu dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Wykorzystany prawidłowo zapobiega zamarzaniu wody w korytach i rurach dachowych, tym samym zapobiegając defektom systemu, zbieraniu się śniegu i lodu, powstawaniu sopli i powstawaniu zacieków na elewacjach domów.
Kable grzewcze VCDR są wykonywane w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to kable zasilane z jednej strony, nie trzeba ich ciąć i izolować, zakończone są kablem zimnym. Wystarczy wiązkę przewodu rozłożyć w miejscu montowania i podłączyć go do zasilania 230V puszki, gniazdka ? po dorobieniu wtyczki, lub regulatora.
Aby rozkład przewodów grzejnych był skuteczny i użyteczny, należy dobrze wybrać ilość kabli i moc montowanego przewodu uwzględniając położenie obiektu w danej strefie klimatycznej. Wybór opiera się o tabelę udostępnianą przez wytwórcę obejmującą dane o punkcie instalacji, strefie klimatycznej i odpowiadających temu długości kabli.