Przewód samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzejne samoregulujące się posiadają duży stopień zastosowania. Należy wykorzystywać je jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem układów rur, zaworów. Można montować je za pomocą taśmy mocując wiązki przewodu wzdłuż rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do ochrony rurociągu.
Rury i systemy rur można również zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez wprowadzenie kabla grzewczego do środka rurociągu. Taki rodzaj montażu może być stosowany w rurach będących już w użyciu i nie wymaga naruszenia osłony cieplnej lub wykonania kolejnych przepustów. Taki sposób montażu jest możliwy również w rurociągach znajdujących się pod ziemią.
Szczególnym rodzajem kabla grzejnego samoregulującego stosowanym do wspomnianego rodzaju montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i atest PZH umożliwiający ułożenie go w rurociągach z wodą do picia.
Przewód grzejny SelfTec DW dostarczany jest w odcinkach na żądanie do samodzielnego zarobienia. Przewód można docinać na wymagane części. Umożliwia to szeroką dowolność wykorzystania. Jedną z wyjątkowych zalet przewodu jest
sposobność montażu w już istniejących instalacjach, gdy nie ma dostępu do rur z zewnątrz, bez konieczności zmiany izolacji.
Selftec DW może być wykorzystywany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w fragmencie o maksymalnej długości 60m.