Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestawienie przepisów obciążających obowiązkiem dostawców i producentów pieców na gaz i olejowych, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy oraz wielkości o spełnianiu konkretnych nakazów w zakresie efektywności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) mieści w sobie trzy nadrzędne zakresy: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz dołączania etykiet energetycznych (tzw. Eco Labeling) i wymóg przekazywania informacji technicznych urządzenia (karty produktu).
?Ekoetykietowanie?, czyli Labeling Directive narzuciła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania wraz z urządzeniem naklejek określających klasę energetyczną. Ideą tego rozporządzenia jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania urządzeń na podstawie jednolitych, jasnych i czytelnych dla niego parametrów. Karta jest unormowana, dokładnie opisana i zawierająca konkretnie wskazane wiadomości. Winna być umocowana w punkcie widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni kotła, jak też w materiałach promocyjnych czy propozycjach handlowych oraz innych materiałach marketingowych zawierających cenę oraz zużycie energii. Co więcej musi być opisana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania wnętrz dla danego modelu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy efektywności są wyraźnie sprecyzowane i w nawiązaniu do liczonej, odrębnie dla wybranego urządzenia, sprawności średniorocznej. Przedstawiana dyrektywa też nakłada obowiązek na produkujących i importerów, którzy powinni do sprzedawanego kotła gazowego dodać etykietę z klasą energetyczną kotła gazowego oraz kolejną ? dla zestawu tzw. karta kompletu. Służy ona do obliczenia wydajności energetycznej zestawu, który ewentualnie może zostać stworzony z użyciem wybranego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący powinien dodać podstawowe etykiety dla własnych przedstawicieli tak, by mieli możliwość tworzyć własne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).