Nagrzewnice wodne

Do ogrzewania magazynów o znacznej kubaturze montuje się bardzo często nagrzewnice wodne. Jest to układ rur z gorącą wodą zamknięty w skrzyni. Wentylator umożliwia cyrkulację podgrzanego powietrza poza urządzenie. Używa się je najczęściej do ogrzewania dużych hal, warsztatów naprawczych, magazynów, sklepów lub powierzchni biurowych. Kupując nagrzewnicę należy obliczyć jaka moc jest niezbędna do ogrzania określonej kubatury. Najczęściej przyjmuje się wartość 15-30W/m3. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę oczekiwaną temperaturę w hali, temperaturę wody dostarczaną przez piec oraz obroty wentylatora. Mniejszą prędkość obrotową przyjmuje się dla biur. Pośrednią wartość obrotów w granicach do 70% mocy wentylatora przyjmuje się dla hal produkcyjnych. Maksymalna moc służy do intensywnego nagrzewania pomieszczenia gdy brak w nim pracowników. Przy zakupie urządzenia nie należy sugerować się mocą maksymalną gdyż hałas nagrzewnicy oraz silny strumień ciepłego powietrza zakłóca pracę ludzi. Można za to zainstalować kilka nagrzewnic, które będą pracowały z minimalnymi obrotami wentylatora. Do układu ogrzewania poprzez nagrzewnice wodne zaleca się instalację termostatu z programatorem tygodniowym oraz automatycznym regulatorem obrotów wentylatora. Dzięki temu w czasie nocy nagrzewnica znacznie obniża swoją pracę. Wcześnie rano można zwiększyć wydajność urządzenia do wartości maksymalnych dzięki czemu pomieszczenie może zostać w krótkim czasie ogrzane tuż przed pojawieniem się ludzi do pracy.