Polecenie oznakowania samochodów ciężarowych

Na kierowcach spoczywa dbałość zgodnego oznaczenia każdego auta transportowego. Prawomocne dekrety wskazują stosownymi punktami, który tir w jakim polu, w jakiej barwie brzegiem musi być naznaczony. Paragrafy określają także udział procentowy owego oznakowania w całej sumie długości wskazanego auta transportowego. Również pokazują konieczność naznaczenia w taki sposób, pojazdów rejestrowanych w relacji od masy łącznej transportowanego frachtu. Jak również rozmiaru platformy do ładunku i naczepy. Więc, w kolorze żółtym lub w kolorze czerwonym, winien być cały obrys tyłu paki ładunkowej. A kolejno obrys z boku owej paki, winien zaświecić kolorem żółtym lub białym światłem. Zaznaczenie konturowe powinno być obrobione techniką, umożliwiającej widoczność auta w jakichkolwiek warunkach pogody, zarówno w dzień oraz nocą. W praktyce widać że sprawdzonym w sprzedaży jest rozwiązanie twórcy 3M z gamy Diamond Grade. Owa odblaskowa taśma, wykonana z trwałego PCV razem z przylepcem. Prawidłowo oklejona wstęga odblaskowa, musi być używana w ciągu wielu lat. A łatwość jej zamontowania, praktycznie w którymkolwiek miejscu pojazdu transportowego, czyni że można oklejanie wykonać samemu.