Przewody do ogrzania betonu.

W przypadku złej aury, nawałów śniegu czy deszczu dużo zadań budowlanych powinno być zatrzymanych. Tyczy się to przede wszystkim prac betoniarskich. Ledwo co wylany beton w ekstremalnych warunkach może nie będzie mógł się związać. Wyjściem w tej sytuacji są przewody Elektra. Służą one do zabezpieczenia zaprawy betonowej i przyspieszają okres dojrzewania betonu w okolicznościach nie sprzyjających. Graniczną ciepłotą w której przewody mają możliwość funkcjonować jest -15 stopni. Przewód montuje się wprost na zbrojeniu a następnie zalewa betonem. Po ukończeniu etapu wysuszanie urywa się zakończenie z wtyczką. Przewody Elektra BET mają dużą wydajność energetyczną . W rozróżnieniu od rodzaju szalunku warunkuje się stosownej wydajności cieplnej. Przy instalacji na desce o grubości dwanaście mm z izolacją pięćdziesiąt milimetrów określa się siedemdziesiąt pięć W/m2, żądany dystans układanych kabli to pięćdziesiąt cm. Przy deskowaniu ze stali z otulina wymóg stoW/m2 z dystansem trzydzieści osiem cm. Przy bez izolacji stali czy cienkiej sklejce sto pięćdziesiąt W/m2 z ułożeniem między przewodami dwadzieścia pięć cm. A jeżeli szalunek jest ze stali nieizolowanej dwieście W/m2 i dwadzieścia cm pomiędzy przewodami. Przewód przystosowany do nie długiej aktywności przez okres mniej więcej czterdzieści dni, co gwarantuje wytwórca.