Wydatki na grzanie domu – wyliczenie

Nasz nowy kalkulator kosztów ogrzewania pozwala na szybkie zestawienie kosztów co budynku z wielorakimi systemami i paliwami. Podłożem obliczeń jest wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą wskazany w kWh na m2 rocznie. Arkusz oblicza również wydatki na ogrzewanie ciepłej wody w zależności od liczby mieszkańców. Dokładność wyników jest uzależniona od prawdziwości wskaźnika zapotrzebowania na energię. W oparciu o badania nowo budowanych budynków trzeba stwierdzić, że nie każdy nowy budynek spełnia obecne dość mocno surową normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla osób, które decydują się na remont kotłowni i przejście na inny rodzaj paliwa, podano w arkuszu parametry typowe dla norm aktualnych w latach ubiegłych. Ostatecznie można skorygować je w taki sposób, by kwota na aktualnie stosowanym paliwie zazębiała się z wyliczeniem z arkusza. Wtedy dostaniemy wyjątkowo precyzyjne dane o kosztów ogrzewania z nowej instalacji na odmiennym rodzaju paliwa . Wyniki pliku sa poglądowe i nie powinny być kwestią jakichkolwiek roszczeń. Na wypadek konfliktu z deweloperem, firmą budowlaną, monterską lub wytwórcą, główną płaszczyzną musi być audyt energetyczny.