Fotowoltaika kim jest Prosument

Termin Prosument to zestawienie słów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją produkuje i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze niedawno instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko koszty, ale również kłopot z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Koszt zakupu oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub mają systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na oddanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej później. Bardzo ważne: energetyczna sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka oddana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wytworzoną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadprodukcji energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci określa, w jakim czasie przesłana nadwyżka może być odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak ważne jest dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. aby umowa z operatorem sieci mogla być właściwie rozliczona konieczna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe