Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikiwykorzystać przykładowo na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku przeciętnej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń RTV iAGD może być dwu, albo trzy krotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej zagospodarowania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez kalendarzowy rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub wykorzystanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wspomnianą ilość energii można także zużyć na:

– ogrzanie pomieszczeń grzejnikiem na prąd dla pomieszczeń od 20 do 40m2

– uzyskanie efektu ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest wykorzystanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie letnim

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cel ogrzania budynku:

– dogrzać przynajmniej dwa razy większą powierzchnię grzejnikami elektrycznymi niż w podanym przykładzie lub podzielić tą nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody

– ciekawym rozwiązaniem jest także instalacja klimatyzatora z funkcją ogrzewania; natomiast w okresie upałów schłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o rozmiarach powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to duża ilość energii i można ją zużyć:

– instalując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z piecem gazowym, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie pomieszczeń domu w okresach wiosennych oraz jesiennych.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w domu mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp umożliwi dostarczyć energii do ogrzania budynku opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.