Ogrzewanie z paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne zamontowane na domu odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to nowoczesny sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Błędne podejście to złe oszacowanie potrzeb energetycznych budynku. Właściwe obliczenie w przypadku budynków już użytkowanych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. drewna na cele grzewcze. W analogiczny sposób firmy oferujące fotowoltaikę obliczają wielkość fotowoltaiki na bazie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. węgla zużytego na potrzeby ogrzewania zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnie lata to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie energii najlepiej brać średnią z kilku lat z pewnym zapasem. Uwzględniając spalania, można dość precyzyjnie wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowoczesnego domu sprawa jest łatwiejsza, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna kwestia to ciepłą woda użytkowa. W okresie letnim większość energii elektrycznej wytwarzanej przez fotowolatikę przesyłana jest do sieci operatora. Instalacje ciepłej wody użytkowej należy tak zbudować, by energię z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować do podgrzewania wody, co sprawi, że unikniemy 20% prowizji w ramach naszej umowy z prosumenckiej.