Jak zużyć nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z sytuacji jest doposażenie budynku w urządzenia, które będą mogły nadwyżkę z fotowoltaikiwykorzystać przykładowo na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując wszystkie lub częściowo posiadane urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na…