Fotowoltaika kim jest Prosument

Termin Prosument to zestawienie słów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który jednocześnie ją produkuje i przekazuje nadwyżki do elektrowni. Jeszcze niedawno instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą były nie tylko koszty,…