Bufory ciepła

Pod terminem zasobnik gorąca, kryje się nic innego jak magazyn do przechowywania. Tak naprawdę to jest właściwie dobrany do danej instalacji grzewczej pojemnik, jaki zbiera nadmiar utworzonego ciepła,często w formie ciepłej wody. Takowa w określonym przez…