Sterowniki do podłogówki

W ogrzewaniu pokoi możemy zastosować różne odmiany regulacji temperatury, dające różnorakie możliwości oraz dokładność regulacji w zależności od oczekiwanego efektu.W miejscu, gdzie konieczna jest najwyższa dokładność pomiaru (0,1 ?0,3 stopnia Celsjusza) warto stosować programatory elektroniczne. W odmianie z programowaniem jest możliwość ustawiania temperatury w ciągu dziennym i tygodniowym. Dostępne są też rodzaje mające funkcję adaptacyjną ? regulator sam wylicza czas uruchomienia grzania, aby osiągnąć zadaną temperaturę w czasie określonym przez użytkownika.W pokojach, w jakich nie jest wymagany dokładny pomiar temperatury, można zainstalować regulatory elektromechaniczne. Ich bezwładność może wynosić nawet plus/minus 5 stopni Celsjusza. Każdy z programatorów wyposażony jest w dwa sensory. Sensor temperatury podłogi umieszczany jest pod posadzką, a sensor temperatury powietrza jest zintegrowany z regulatorem. Z tego powodu kluczową sprawą dla optymalnego odczytu parametrów jest wybranie odpowiedniego miejsca montażu programatora.Jeżeli podłogówka jest uzupełnieniem obecnego już układu grzewczego,to oczekiwanym rezultatem ogrzewania jest efekt tzw. ?ciepłej podłogi?. W tym przypadku trzeba stosować regulator temperatury zaopatrzony jedynie w czujnik temperatury posadzki. Jeżeli podłogówka jest jedynym źródłem ogrzewania i celem jest osiągnięcie optymalnej temperatury w wnętrzach, trzeba wykorzystać regulator z zintegrowanym czujnikiem powietrza i limitującym czujnikiem temperatury podłogi.