Rodzaje podłączeń w grzejnikach Purmo zasilanych z dołu

Kaloryfery z podłączeniem od dołu, w przeciwieństwie do zalecanego sposobu montażu, istnieje możliwość przyłączyć w paru sekwencjach. Nowy grzejnik wyposażony jest w 6 króćców. Jeden z nich wyposażony jest we wkład termostatyczny, a inny w element odpowietrzający.Jednak, gdy zaistnieje taka potrzeba wolno te dwa elementy rozmontować. Podstawa to podłączenie dolne. Najważniejsze w tym typie jest by kanał zasilający był zawsze podpięty 80 mm od skrajnej krawędzi, a powrót 30 mm.

Odwrotne podłączenie spowoduje spadek wydajności energetycznej kaloryfera powyżej 30%.

Kaloryfery z dolnym podłączeniem, dlatego, że posiadają 6 króćców jest możliwość podłączać jak typowy kaloryfer z zasilaniem bocznym. Grzejnik może więc być podłączony z boku, krzyżowo i siodłowo. W każdym z tych rozwiązań trzeba dbać do którego króćca podłączyć ciepłą wodę, a do którego odpływ. Odwrotne podłączenie skutkować bowiem będzie zmniejszeniem wydajności kaloryfera o nawet 30%.Grzejniki dolnozasilane mogą być podłączone równocześnie do króćców zlokalizowanych z dołu i bocznych. Niewykluczone są podłączenia pośrednie: z boku i krzyżowe. W owym rozwiązaniu przyłączenie zasilania jest tylko od dołu 80 mm od krawędzi kaloryfera, a powrót podpięty być może po boku kaloryfera na jednym z dolnych króćców z prawej czy też z lewej strony.