Programator sterownia ogrzewaniem

Przy zakupie układu elektrycznego ogrzewania podłogi bardzo istotną sprawą jest programowanie. Oferowane są regulatory zwykłe i adaptacyjne. Programatory zwykłe posiadają manualną nastawę temperatury. Za pomocą pokrętła ustawia się pożądaną temperaturę. Polecane są do niewielkich pomieszczeń w których nie ma konieczności dokładnej nastawy temperatury.Sterowniki elektroniczne zapewniają dużą precyzję nastawy temperatury. Zawierają cyfrowy wyświetlacz, który zapewnia dokładny odczyt temperatury. Dzięki programowi tygodniowemu można nastawić programator na pracę w określonych godzinach w określonych dniach tygodnia. W momencie gdy sensor wykryje spadek temperatury, programator włącza system ogrzewania. Bardzo praktycznym rozwiązaniem, zwłaszcza w kwestii nagrzewania dużych płaszczyzn, jest instalacja programatora z funkcją adaptacyjną. Jego funkcjonowanie jest podobne do regulatora elektronicznego. Dodatkowo jest wyposażony w moduł uczący się bezwładności układu grzejnego. Po okresie uczenia włącza on ogrzewanie odpowiednio wcześniej, aby o określonej porze temperatura posadzki była zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Jest bardzo przydatny jeśli temperatura podłogi jest czasowo obniżana. Gdyż nie trzeba obawiać się o czas kolejnego podgrzania podłogi.