Pompa cieplna jako ekologiczne źródło ogrzewania

Znaczne stężenie zanieczyszczeń pyłowych w atmosferze to wyzwanie, z którym boryka się większość krajów w gospodarce światowej, w tym Polska. To globalny dylemat, w celu rozwiązania którego podejmuje się próby ograniczenia emisji spalin, głównie wywodzących się z gospodarstw domowych. Wśród ogólnodostępnych rozwiązań ogrzewania pompy cieplne są najbardziej wydajne, bo pracują bez szkody dla przyrody ? pompy nie wytwarzają dymu, popiołu ani innych substancji szkodliwych dla środowiska. Moc najczystszej energii. Zatem inwestowanie w te instalacje jest bardzo uzasadnione w kontekście globalnego kłopotu ze smogiem. Pompy ciepła to małe ekologiczne urządzenia służące głównie jako ogrzewanie domu. W tym celu wykorzystują ciepło pochodzące z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza), czyli tak zwanego niskiego źródła, i oddają je do źródła wysokiego ? systemu grzewczego (kaloryferów lub podłogówki). Wybór odmianie pompy ciepła, a dokładniej jej niższego źródła, zależy od warunków, w których będzie ona funkcjonować: wielkości posesji, obszaru klimatycznego, gdzie zlokalizowany jest budynek, ułożenie wód w gruncie i ich składu chemicznego, a także przekroju geologicznego ziemi na kwaterze. Chociaż pompy ciepła zaliczają się do najbardziej ekologicznych rozwiązań, w polskich domach stosowane są wciąż okazjonalnie. Przyczynia się do tego całkiem duży koszt inwestycji oraz specyficzne okoliczności, które powinny być wypełnione przy instalacji.