Jak wybrać pompę ciepła? Cz. 3 Resume

Jeśli rozmyślasz w swoim domu zrobienie ocieplania w oparciu o pompę ciepła posiadasz do wyboru dwa rodzaje: pompę opartą na gruncie i pompę opartą na powietrzu.Zapewnieniem gospodarności i sukcesu całości instalacji jest wybór właściwej mocy pompy. Jeżeli będzie nazbyt duża w stosunku do potrzeb, pompa wytwarzająca ciepło nie będzie funkcjonowała jednakowo. Maszyneria będzie ciągle się załączała i wyłączała co spowoduje większy pobór energii elektrycznej. Za to zbyt niska moc spowoduje, że choć przez dłuższy czas aparatura będzie pracowała w okolicznościach odpowiednich, ale w okresach maksymalnego zapotrzebowania będzie niezbędne włączenie zasilanej prądem spirali grzewczej, co znacznie zwiększy cenę używania. Rozwiązaniem takiej okoliczności jest możliwy zakup bufora na podgrzaną wodę zasilaną na prąd z tańszej taryfy za prąd. Opcją jest również schemat kooperujący z piecem na olej. Większość z wytwórców pomp wyposaża je w moduł grzewczy. Jest to wyjście asekuracyjne. Jednak, przy nie poprawnie wyliczonej wydajności energetycznej istnieje prawdopodobieństwo że będzie to moduł na stale włączany. Przy wyborze typu pompy ciepła należy rozpatrzyć opcje sposobu zrobienia montażu. W polskich warunkach klimatycznych najwłaściwszym rozwiązaniem są pompy gruntowe. Jednak wykonanie właściwego odwiertu z kolektorami umieszczonymi poziomo czy też głębokościowego może nie być w wszystkich warunkach możliwe.