Pompa dostarczająca ciepło- w którym miejscy zlokalizować jednostkę umiejscowioną na zewnątrz

Pompy dostarczające ciepło w naszym kraju stają się co raz bardziej popularne. W wersjach Split zbudowanych na jednostce zamontowanej na zewnątrz ważne jest jej umiejscowienie. Temat hałasu – normy warunkują by na granicy posiadanej nieruchomości nie przekraczać maksymalne 50dB(A) w dzień i 40dB(A) w nocy. Natomiast pompy działają w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego lokalizacja ich musi znajdować się we właściwej odległości od granicy. Średnio wyniesie to orientacyjnie 8-13m. Kłopot, gdy umiejscowienie budynku względem skraju działki udaremnia utrzymanie tej linii granicznej.. Sekcja zewnętrzna pompy dostarczającej ciepło może oziębić przepuszczające przez nią powietrze o 10-12 stopni. Przypuszczalnym więc jest, że przypuszczalny chodnik znajdujący się w pobliżu, może zostać pokryty lodem nawet wiosną. Trzeba w takim wypadku pozostawić odstępstwo 3 m od jednostki zewnętrznej by uniknąć owego efektu. Powietrze wylatujące z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie roślin w pobliżu wylotu skroplin. By zapobiec zamarznięciu kondensatu na powierzchni gruntu lub zniszczenia fasady budynku trzeba przygotować poobtaczany betonowymi klockami podkład ze żwiru. Szukając właściwego stanowiska dla naszej jednostki zewnętrznej musimy jeszcze pamiętać o wymogach producenta co do przestrzeni wymaganych przez serwis. Sekcja musi być zlokalizowana co najmniej 40 cm od poziomu gruntu. Dla zminimalizowania wibracji trzeba zamontować podkładki wibroizolacyjne. W instrukcji odnajdziemy również informację o najmniejszych i największych długościach łącz z czynnikiem chłodzącym oraz amplitudę pomiędzy sekcją zlokalizowaną na zewnątrz a wewnętrzną. Wszyściuchne powyższe elementy należy rozważyć planując umiejscowienie pompy.