System ogrzewania z pompą ciepła

Planując instalację pompy ciepła trzeba zastanowić się nad wyborem właściwego rodzaju systemu grzewczego. Optymalnym rozwiązaniem jest praca pompy ciepła przy najwyższej temperaturze gruntu lub powietrza oraz przy realnie niskich temperaturach zasilania układu grzejnego domu. Najczęściej montuje się ogrzewanie w podłodze, które funkcjonuje już przy wskaźnikach zasilania około 40 stopni. Wytwarza ono idealny zakres temperatur dla użytkownika – temp. podłogi jest wyższa przy niższej temperaturze na wysokości głowy. Podczas ciepłych miesięcy system ogrzewania podłogowego może być wykorzystywany do chłodzenia pomieszczeń. Odrębnym typem systemu grzewczego, który idealnie współpracuje z pompą ciepła jest ogrzewanie płaszczyznowe instalowane w ścianach lub sufitach. Systemy kolektorów instaluje się najczęściej w ścianach zewnętrznych w okolicach okien. Na sufit wykorzystuje się maty kapilarne lub panele grzewczo-chłodzące.

Jeżeli nie ma możliwości zainstalowania urządzeń ogrzewania niskotemperaturowego podczas budowania domu, istnieją urządzenia, które można podłączyć w późniejszym czasie. Z pompą ciepła idealnie współpracują klimakonwektory. Instalowane są one na ścianie jak popularne kaloryfery. Ich zasadniczą część tworzy element grzejny wraz z nawietrznikiem, który tworzy cyrkulację. Dedykowane są do systemów niskotemperaturowych w trakcie zimy oraz do chłodzenia domu w trakcie lata. Zastosowanie pompy ciepła nie eliminuje zastosowania tradycyjnych kaloryferów, jednak powinny one zostać dopasowane proporcjonalnie do niskiej temperatury zasilania. Rozmiarem będą one dużo większe niż przy konwencjonalnym systemie grzewczym. Zastosowanie ich w instalacji z pompą ciepła nie umożliwi ochładzania domu w trakcie lata.