Nagrzewnice powietrza – prędkość obrotowa wentylatora a komfort w pomieszczeniu

Grzejniki z wentylatorem najczęściej wykorzystuje się do nagrzewania większych przestrzeni. Jest to system rur z ciepłą wodą osłoniętych obudową. Wentylator umożliwia cyrkulację ogrzanego powietrza poza urządzenie. Bardzo często stosuje się je do nagrzewania hal przemysłowych, warsztatów, pomieszczeń magazynowych, sklepów czy biur. Przy wyborze nagrzewnicy powinno się obliczyć moc potrzebną do nagrzania określonej przestrzeni. Najczęściej przyjmuje się wartość 15-30W/m3. Ponadto powinno się również wziąć pod uwagę pożądaną temperaturę pomieszczenia, temperaturę wody w piecu i prędkość wentylatora. Ze względu na komfort pracy w biurach przyjmuje się niższą prędkość. Średnią prędkość w granicach do 70% wartości mocy wentylatora przyjmuje się dla powierzchni magazynowych. Graniczna moc jest stosowana do ekspresowego ogrzewania pomieszczenia, gdy nie ma w nim ludzi. Przy zakupie urządzenia nie powinno sugerować się górną wartością mocy, ponieważ hałas i mocny podmuch podgrzanego powietrza może być mocno męczący. Istnieje możliwość zastosowania paru nagrzewnic, które będą pracować przy małych prędkościach dmuchawy. W przypadku systemu grzewczego z nagrzewnicami wodnymi zaleca się zainstalowanie regulatora z możliwością programowania tygodniowego i automatycznym regulatorem prędkości obrotowej wentylatora. Przez to można nagrzać pomieszczenie tuż przed dotarciem pracowników.