Regulacja w oparciu o temperaturę zewnętrzną

Programator zewnętrzny to aktualnie kluczowe oprzyrządowanie pieca kondensacyjnego i pompy ciepła. Czujnik zewnętrzny działa w oparciu o temperaturę zewnętrzną i krzywą ubytków budynku (ustaloną podczas rozruchu) wyznacza temperaturę wody, jaka trafia z kotła albo pompy ciepła na instalację grzewczą.Najważniejszą cechą programowania pogodowego jest uzyskanie największej sprawności pieca z efektem kondensacji (pompy ciepła), a przy tym najmniejszych do uzyskania rachunków za ogrzewanie. Drugą przydatną funkcją jest sterowanie ogrzewaniem, a dokładnie temperaturą w domu w oparciu o krzywą grzewczą. Szczególnie jest to użyteczna cecha w instalacjach C.O. o znacznej bezwładności cieplnej (podłogówka, instalacje grzejnikowe o znacznej pojemności wodnej). Dobór sterowania pogodowego uzależniony jest od rodzaju pieca (pompy) oraz od rodzaju i skomplikowania układu C.O. Np. od liczby układów grzewczych oraz własnych wymagań odnośnie kontrolowania temperatury na wybranych kondygnacjach domu albo we wnętrzu. Niektóre wersje pieców posiadają wbudowaną kontrolę pogodową (bez programatora tygodniowego),a inne wymagają regulatora pogodowego (zazwyczaj regulator tygodniowy jest wbudowany).

Najczęstsze problemy z regulacją pogodową:

-zbyt niska temperatura całego domu – ustawiona za mała krzywa grzewcza przez instalatora,

-rozpalenie kominka powoduje wyłączenie ogrzewania w całym budynku – wyłączyć w programatorze pogodowym zainstalowanym w salonie z kominkiem czujnik temperatury wewnętrznej,

-tylko w czasie wietrznych dni obniża się temperatura w domu – dom ma usterkę – jest podatny na przewiewanie i ogrzane powietrze jest z niego „wydmuchiwane” – trzeba poprawić wentylację lub izolację budynku.

Wskazówki:

-nie wierz w to, iż instalator wyreguluje Ci optymalnie regulator pogodowy; zrozum w jaki sposób działa i samodzielnie wybierz krzywą grzewczą i wyłącz korektę w oparciu o sensor wewnętrzny.

-programator zamontuj w kotle lub bezpośrednio obok niego – doprowadzanie przewodów do salonu to zbędny koszt – dobrze ustawiony programator nie wymaga korekt,

-zadbaj o zamontowanie czujnika pogodowego na ścianie od strony północnej, by rzetelnie mierzył temperaturę powietrza (a nie ściany),

-zastanów się, czy chcesz oddzielnej kontroli temperatury w osobnych pokojach. Jeżeli tak, to zamontuj głowice termostatyczne (dla grzejników) albo dedykowane termostaty elektroniczne (do ogrzewania podłogowego).