Kable grzewcze z termostatem

Idealnym rozwiązaniem na z dnia na dzień zimniejsze noce przeciwdziałającym zamarzaniu przewodów wodnych są kable grzejne FreezeTec. Układ wyposażony w te kable będzie działał właściwie pod paroma zależnościami.

Przekrój rury, na którą będzie montowany kabel nie powinna przekraczać 50 mm. Powinna być zastosowana ochrona na rurę, minimalnie 1 cm maksymalne 2 cm. Istotne są także parametry w jakich jest robiony układ. Ciepłota ocieplanej rury nie powinna przekraczać 65 stopni, a minimalna ciepłota miejsca instalacji -25 stopni. Przewód FreezeTec jest zbudowany z przewodu grzewczego z zainstalowanym na jednym końcu termoregulatorem, którego zakres włączania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie odbywa się przy +10 stopniach. Fragment grzejny może być długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego z elementu grzejnego dołączony jest przewód zimny o długości 1,5 m zakończony wtykiem.

Aby kable grzewcze funkcjonowały wydajnie należy je dopasować, w zależności od średnicy wewnętrznej przewodu wodnego, założonej izolacji oraz od maksymalnych temperatur minusowych panujących w pomieszczeniu może wyniknąć, że jedna nitka nie jest efektywna. Producent kabli grzejnych opracował stosowną na ten cel tabelkę. Po sprecyzowaniu potrzeby na dane rozwiązanie zabieram się od ułożenia termostatu. Powinien on być umiejscowiony w punkcie narażonym na najniższą temperaturę. Albowiem on będzie przesądzał o funkcjonowaniu całego układu. Kiedy musimy zamontować kable grzejne na przewody wodne z tworzywa sztucznego musimy założyć pod przewodem grzewczym z pasem kleju taśmę aluminiową, która chroni rurę przed ewentualnym stopieniem. Następnie montujemy przewód grzewczy.

Jeżeli z obliczeń określono zastosowanie jednej wiązki to montujemy ją z dołu przewodu wodnego pod kontem 45 stopni i przyklejamy taśmą instalacyjną. Gdy z obliczeń zostało określone zamontowanie z owinięciem instalujemy tak aby przewody wzajemnie się nie dotykały. Tak ułożoną instalację zaklejamy na całej długości taśmą aluminiowa i ocieplamy otuliną. Tak ułożona instalacja da nam pewnie przetrzymać całą zimę.