Wiedza dla odpornych, innymi słowy co to są przewody grzewcze?

Kiedyś już firma Elektra, wdrożyła na rynek zbytu rozwiązań grzewczych kable do ogrzewania oraz odmrażania. Po krotce sprawę ujmując taki kabel grzejny, to rodzaj przewodu oporowego o stałej mocy grzewczej umieszczonego w ochronnej powłoce, izolowanego ,a także ekranowanego. W efekcie przyłączenia do prądu, wywiązuje się w nim konwersja energii elektrycznej w ciepło, które następnie zwracane będzie do środowiska zewnętrznego. Przewód w dodatku zawiera kawałek zimny inaczej zasilający. Właśnie z racji na swoją budowę, przewody grzewcze dzielą się na jednostronnie zasilane z kablem o dwóch żyłach. Te są zasilane jedynie na jednym końcu przewodu grzewczego. Trzeba mieć w pamięci, że takich gotowych przewodów, nie można obcinać jak również łączyć na styku lub szeregowo. Wyjątkiem od reguły będą przewody samoregulujące, dwustronnie zasilane. To przewody grzewcze w jakich jednożyłowy przewód grzewczy, posiada na obu swoich zakończeniach, odcinki zasilające. Podłącza się je do prądu z jednego i drugiego końca przewodu ułożonego w pętlę. Zaletą owego rozwiązania może być stosunkowo mała średnica przewodu. Ten przewód grzewczy zmienia indywidualny wydatek ciepła zależne od temperatury otoczenia. Wielkość oddawanego przez niego ciepła, rośnie równocześnie ze spadkiem temperatury. Co ważne utrzymuje on właściwą temperaturę na pełnej rozciągłości. Eliminując tym samym ryzyko przegrzania oraz przepalenia przewodów w miejscach wzajemnego stykania lub skrzyżowania. Cechy techniczne obu rodzajów kabli grzewczych, określają ich właściwe użycie, o czym napiszemy dopiero w kolejnej części.