Montowanie maty grzejnej pod panelami

Maty grzejne Elektra WoodTec wykorzystywane są do podgrzewania podłóg wykonanych z paneli podłogowych lub desek warstwowych. Ich podstawowym przeznaczeniem jest osiągnięcie efektu tak zwanej „ciepłej podłogi”.W miejscach o bardzo dobrych współczynnikach cieplnych mogą pełnić rolę głównego układu grzewczego. Maty WoodTec wytwarzane są w dedykowanych zestawach o szerokości 50 cm i długości od 4 do 26m. Przewód grzejny przymocowany jest na plecionce z plastyku z jednej strony, a z drugiej na całej powierzchni przykryty jest folią aluminiową, która stanowi równocześnie ekran ochronny. Można instalować w jednym pomieszczeniu więcej niż jedną sztukę maty, ale w takim wypadku powinno się je złączyć równolegle. W zakresie mat montowanych pod deskami podłogowymi możemy wybrać typ WoodTec1 o mocy 60W/m2 i grubości 1,5 mm zakończony z dwóch stron przewodami podłączeniowymi lub WoodTec2 o mocy 70W/m2 i grubości 2,8 mm zakończonej tylko z jednej strony.Po wybraniu odpowiedniego modelu zabieramy się do montażu maty grzewczej. Po pierwsze wybieramy miejsce montażu sterownika, który będzie regulował funkcjonowaniem maty.Na przyszykowanym gruncie rozmieszczamy folię podkładową i warstwę wyrównującą. W czasie wyboru warstwy wyrównującej należy rozpatrzeć jej parametry cieplne. Im wyższe tym krótszy proces podgrzewaniasię desek podłogowych. Montujemy czujnik temperatury posadzki.Następny etap to rozmieszczenie maty tak by folia aluminiowa była do góry.Ekran, w celu obrotu maty, można przyciąć. Należy jednak pilnować, aby nie przeciąć kabla. Pasy maty łączymy za pomocą taśmy klejącej.Na ułożoną matę układamy warstwę poślizgową i wykonujemy pomiary rezystancji żyły grzejnej i ciągłości folii aluminiowej. Kolejny etap to układanie desek podłogowych po którym ponownie wykonujemy pomiary.Montujemy regulator i możemy dowolnie korzystać z nowego sytemu grzewczego. Należy pamiętać, że grzejnikiem jest płaszczyzna podłogi gdzie mata jest zamontowana, dlatego nie należy jej przysłaniać i nie stawiać obszernych przedmiotów bez nóżek, które będą utrudniały czy wręcz zakrywały oddawanie ciepła.