Kotły kondensacyjne

Wraz z nadejściem września 2015 r. wdrożona została w życie Dyrektywa Unii Europejskiej ErP. Zakłada ona wytwarzanie urządzeń mających wpływ na konsumpcję energii w sposób zgodny ze środowiskiem. Regulacje prawne objęły między innymi dział ogrzewania. Produkty muszą spełniać specjalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej. W obecnym czasie wytwarzane i sprzedawane są głównie piece kondensacyjne. Zasadą ich działania jest odzyskiwanie energii z produktów spalania gazu. Podłącza się je do specjalnego podwójnego komina, w którym dochodzi do efektu kondensacji. Ciepło ze spalin wraca do obiegu grzewczego dzięki czemu skuteczność takich pieców oceniania jest na więcej niż 100%. Ze sprzedaży wycofane zostały piece z zamkniętą komorą spalania o znacznie obniżonej sprawności. W dalszym ciągu w sprzedaży dostępne są kotły z otwartą komorą spalania, jednak sugerowane są one jedynie do domów z tradycyjnym systemem kominowym w którym nie istnieje możliwość zmiany układu kominowego. Producent do każdego urządzenia powinien dołączyć etykietę energetyczną oraz kartę z parametrami produktu. Ponosi również odpowiedzialność za wiarygodność wiadomości na nich umieszczonych.