kotły kondensacyjne – czemu nie można już otrzymać pieca z komorą otwartą albo zamkniętą?

Pod koniec września 2015 roku zaczęło obowiązywać kolejne rozporządzenie Unii Europejskiej odnoszące się do sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny krok w celu zmniejszania sumy energii zużywanej niepotrzebnie przez elektryczne AGD oraz układy grzewcze. Przyjęcie wymienionej dyrektywy pociągnęło za sobą znaczne modyfikacje na rynku szczególnie w handlu pieców, buforów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli słonecznych, pomp ciepła i wymienników cwu. Regulacja ErP dopuszcza możliwość produkcji oraz wprowadzania na rynek Unii Europejskiej wyłącznie urządzeń grzewczych, jakie wypełniają konkretne unormowania efektywności energetycznej. Dla pieców grzewczych efektywność średnioroczna (wyliczona w opisany sposób narzucony tą regulacją) musi być wyższa od 86 procent.Takie wymagania spełniają jedynie kotły z funkcją kondensacji, więc znaczy to, że piece konwencjonalne praktycznie są wycofywane ze sprzedaży.Kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już robione, w obrocie zostają tylko takie, które weszły na rynek przed datą obowiązywania regulacji UE. Osobliwością są jedynie kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z wykorzystaniem do modernizowania poszczególnych urządzeń w systemie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.