Dopłaty do ekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to efekt polegający na pojawianiu się zapylenia powietrza wskutek działalności ludzkiej oraz współistnienia niewłaściwych zjawisk pogodowych takich jak zamglenie oraz brak powiewów wiatru. Wszystkie te czynniki rzutują bardzo źle na samopoczucie ludzi. Chcąc zmniejszyć ilości zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych miast wprowadziły ustawy służące wspomaganiu wykorzystywania ekologicznych źródeł energii. W związku z zagrożeniem smogowym podczas miesięcy grzewczych Zarząd Województwa Śląskiego zarządził uchwałę której celem jest dopłatę do wymiany starego pieca na węgiel na nowoczesny, bardziej czyste źródło ogrzewania. Refundacja dotyczy osób fizycznych zamieszkałych na terenie Śląska, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje instalację systemu ogrzewania ze współudziałem proekologicznych źródeł pozyskania ciepłej wody takich jak pompa ciepła lub kolektory solarne. Maksymalna wielkość dotacji to 25 procent wartości inwestycji i dotyczy systemu z udziałem kotłów na gaz, olejowych, na prąd, kotłów na paliwo stałe z podajnikiem kategorii 5 oraz pomp ciepła. Wnioski o refundację należy składać w budynku WFOŚiGW w Katowicach.