Pokrętła c.o.. W jakim miejscu je montujemy i jakie pełnią funkcje.

Zawory c.o. w instalacji pełnią jedne z zasadniczych zadań. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie pewności i oszczędnej obsługi. Mają również usprawniać i wspierać funkcjonowanie instalacji c.o.. Ciężko jest je podzielić wyłącznie z uwagi na funkcję, bo przeważnie spełniają ich kilka. Przepustnice grzejnikowe zaledwie parę lat wstecz montowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich pomocy można było ręcznie regulować krążeniem c.w.u.. Aktualnie montuje się zawór termostatyczny, powrotny i odpowietrzający. Zawór termostatyczny składa się z zaworku (wkładki termostatycznej) zawierającej element nastawiający i głowicy termostatycznej (czynnik reagujący). W pokrętle znajduje się czynnik reagujący (ciało gazowe, ciecz czy parafina) wywołujący zamianę ucisku elementu popychającego rdzeń zaworu. Zamontowanie zaworu powrotnego pozwala na odinstalowanie grzejnika lub wypróżnienie jego bez obowiązku opróżniania wody z całej instalacji. Obecnie normą jest uposażenie każdego zbywanego grzejnika w ręcznie regulowany zaworek pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak sama nazwa sugeruje pełnią zadanie asekurowania urządzeń w instalacji centralnego ogrzewana przed przewyższeniem krytycznego ciśnienia. Jest to jeden z istotniejszych zaworów w instalacji c.o.. Aby właściwie funkcjonował powinny być ziszczone poniżej wymienione uwarunkowania:

– instalacja bezpośrednio na źródle ciepła lub w jego niedalekiej odległości

– wskazanie strzałki z obudowy zaworku powinno być spójne z kierunkiem krążenia czynnika grzewczego

– nie instalujemy bez wyjątku armatury na odcinku łączącym zaworek z układem c.o.

– średnica rur i zaworów powinny być takie same.

– nie rzadziej niż co 12 miesięcy dokonujemy kontroli zaworku.

Do tej grupy zaliczają się również zaworki zwrotne lub różnicowe, które w schematach obiegu wymuszonego zapewniają prawidłowy linie obiegu czynnika.W instalacjach c.o. spotyka się jeszcze zaworki mieszające (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują element grzewczy zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. oraz c.w.u.. Zaworki kulowe odcinające montowane przed i za urządzeniem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (składające się z zaworku spustowego i odpowietrznika) montowane w najwyższym miejscu układu grzewczego.Zróżnicowanie ról i typów zaworków powoduje, że nasze domowe instalacje c.o. pracują bezpiecznie i wydajnie.