Jak instalować elektryczne maty grzejne

Elektryczne maty grzejne można rozłożyć samodzielnie. Jest to znacznie mniej pracochłonne niż układanie przewodów. Pierwszym etapem jest ułożenie maty na próbę. Po drugie we właściwym miejscu powinno się przeciąć siatkę z włókna, tak aby nie naruszyć kabla. Należy tak kierować odcinkami, aby przykryć całą płaszczyznę dbając o to by kable się nie stykały ani nie krzyżowały. Znacznie łatwiej jest ułożyć matę zasilaną z jednej strony. W przypadku mat zasilanych dwustronnie przewody zasilające z obu końców powinno się doprowadzić, tak by można było je razem połączyć w puszce elektrycznej. Po ułożeniu i punktowym przymocowaniu matę pokrywa się niską warstwą masy do ogrzewania podłogowego i na niej rozkłada ceramikę. Montażu maty grzejnej można realizować indywidualnie, jednak do instalacji matę przyłącza instalator z uprawnieniami, który dokonuje stosownych pomiarów i podbija kartę gwarancyjną. W razie uszkodzenia elementu grzewczego bezpieczeństwo gwarantuje wyłącznik różnicowoprądowy, który wyłączy obwód uniemożliwiając przebicie.